Currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 86/2015, do 25 de Xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

El 29 de Junio en el DOG aparece el currículum de ESO y BAC para la Comunidade Autónoma de Galicia. En este enlace os podéis informar:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html